INFORMACIÓ

Política de qualitat

07/09/2018 0:00:00

La Política de Qualitat definida per la Direcció per

INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS D'AIGUA, GAS, ELECTRICITAT I CLIMATITZACIÓ, ENLLUMENAT PÚBLIC, MANTENIMENT D'EDIFICIS, SISTEMES CONTRAINCENDIS I FRED INDUSTRIAL

actuant dins del context i considerant les expectatives de les parts interessades.

Te com a finalitat aconseguir:

  • Consolidar la companyia a base de bons resultats.
  • Complir les expectatives de planificació.
  • Fomentar la millora de les competències del personal.
  • Mantenir relacions mútuament beneficioses amb clients i proveïdors.
  • Establir les accions necessàries perquè es compleixin els requisits establerts pels clients, inclosos els legals i reglamentaris.
  • Col·locar l'empresa en una situació de Millora Contínua.

Per aconseguir aquests objectius, Direcció considera indispensable disposar d'una estructura organitzativa complerta i acord amb la norma ISO 9001:2015. L'orientació de la direcció estratègica es descriu en una política basada en els riscos i les oportunitats, gestionant així, totes les opcions valorables. 

La Direcció ha constituït el Comitè de Qualitat com el representant operatiu de la política de Qualitat, atorgant-li la responsabilitat i autoritat d'identificar i revelar els problemes inherents de qualitat, emprenent les accions necessàries per una solució, verificant els seus resultats.

 

D. JOAN MASSANA

Director – Gerent

Maig 2018

Lista_Servicios

Destacado Solar

Lista_Servicios

01/05/2017 0:00:00

SO LAR

Destacado Solar
Destacado Solar

Destacado Domotica

Lista_Servicios

02/05/2017 0:00:00

DO MÒ TICA

Destacado Domotica
Destacado Domotica

Destacado Aire

Lista_Servicios

03/05/2017 0:00:00

AERO TÈR MIA

Destacado Aire
Destacado Aire

Destacado Electricidad

Lista_Servicios

04/05/2017 0:00:00

VENEM ENER GIA

Destacado Electricidad
Destacado Electricidad

Destacado Reformas

Lista_Servicios

05/05/2017 0:00:00

RE FOR MES

Destacado Reformas
Destacado Reformas

OFERTES

CALDERA DE CONDENSACIÓ per 1850€

OFERTES

09/06/2017 0:00:00

Substitució de caldera de gas per una de condensació d'altes prestacions Intergas Kombi Kompact

CALDERA DE CONDENSACIÓ per 1850€
CALDERA DE CONDENSACIÓ per 1850€

ESTRENEM NOU WEB

OFERTES

04/10/2017 0:00:00

ESTRENEM NOU WEB
ESTRENEM NOU WEB

PROJECTISTES I TÈCNICS EXPERTS EN INSTAL·LACIONS

ELÈCTRIQUES, SOLARS, DE FONTANERIA, CALEFACCIÓ, AIRE CONDICIONAT, AIGUA I GAS